Registerbeskrivning

Denna beskrivning gäller för www.robertsclassics.com nätsidans användare.

I enlighet med personuppgiftslagen (523/99) 10 §.

Registret upprätthålls av

Robert’s Classics
Mekanikervägen 6
10600 Ekenäs

Fo-nummer: 2473276-7
Registeransvarig: Chris Nylund, chris.nylund@robertsclassics.com

Registrets namn

Robert’s Classics nätförfrågningar.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Registrets syfte är att samla in kontaktuppgifter för att kunna nå ut till kunden som visat intresse för att endera köpa/sälja eller hämta ett fordon till förmedling.

Registrets uppgifter samt förvaring av uppgifterna

Förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer. Personuppgifterna förstörs i enlighet med personskyddslagen dvs när det inte finns behov av att upprätthålla dem längre på laglig grund.

Registrets skyddsmekanismer

Registret upprätthålls i en skyddad serveromgivning.

Utlämning av kunduppgifter

Kunduppgifter utlämnas icke.

Rätt att granska uppgifter

Kunden har rätt att begära utdrag av den information som uppbevaras i registret. Begäran om detta bör sändas underskriven per post till:

Robert’s Classics
Mekanikervägen 6
10600 Ekenäs